• Kierunek Natura Jak i gdzie zwiedzać parki krajobrazowe Warmii i Mazur

  02 wrzesień 2015 Aleksandra Kiełczewska
  Przewodnik Kierunek Natura Jak i gdzie zwiedzać parki krajobrazowe Warmii i Mazur
  Przeczytaj więcej >>
 • Wszyscy wykonawcy robót wybrani

  06 sierpień 2014 Aleksandra Kiełczewska
  Trzy ostatnie parki rozstrzygnęły przetargi i wyłoniły wykonawców poszczególnych prac budowlanych. Na przełomie czerwca i lipca podpisano ostatnie umowy z wykonawcami, kończy się tym samym kolejny etap projektu. Wartość zakontraktowanych umów dotyczących ośmiu zadań inwestycyjnych to ponad 2 mln złotych. Do końca grudnia 2014 planuje się wybudować infrastrukturę turystyczną w sześciu parkach krajobrazowych województwa. Zdjęcia w galerii
  Przeczytaj więcej >>
 • Ścieżka turystyczna „Źródła Brynicy”

  20 maj 2014 Aleksandra Kiełczewska
  Serdecznie zapraszamy na nową ścieżkę turystyczną o nazwie „Źródła Brynicy” w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Trasa ma długość 12 km i świetnie nadaje się na rowerowe wypady na łono natury. Ścieżka zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych, miejsca przystankowe i drogowskazy. Prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek. Wycieczkę można rozpocząć z dowolnego punktu, jednak oficjalnym punktem startowym jest miejscowość Bryńsk (przy budynku Szkoły Podstawowej). Stąd kierujemy…
  Przeczytaj więcej >>
 • 10 lat Unii świętowaliśmy w Elblągu

  09 maj 2014 Aleksandra Kiełczewska
  1 maja w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z 10-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z tej okazji w Elblągu odbył się piknik rodzinny podczas, którego mogliśmy m.in. przybliżyć projekty realizowane przez fundację i parki krajobrazowe naszego regionu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podsumowując 10 lat obecności Polski w UE, zorganizowało ogólnopolską kampanię tematyczną. W regionie Warmii, Mazur i Powiśla współorganizatorem i koordynatorem tej kampanii był Urząd…
  Przeczytaj więcej >>
 • Seminarium zorganizowane w ramach promocji projektu Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

  19 czerwiec 2013 Aleksandra Kiełczewska
  W czwartek 13 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej giżyckiego Portu EKOMARINA odbyło się seminarium zorganizowane w ramach promocji projektu Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani, w…
  Przeczytaj więcej >>
 • Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

  22 kwiecień 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Tytuł projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Beneficjent: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Partnerzy: Województwo Warmińsko-Mazurskie Jednostki budżetowe Partnera zaangażowane w Projekt: WELSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY ROMINCKIEJ MAZURSKI PARK KRAJOBRAZOWY ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POJEZIERZA…
  Przeczytaj więcej >>
 • Dofinansowanie dla FOWJM

  20 marzec 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Ruszył projekt Fundacji i parków krajobrazowych W dniu 13 marca 2013 roku w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie podpisano Umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”. Stosowne podpisy w imieniu Beneficjenta – Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich złożyły przedstawicielki Zarządu – Pani Prezes Ewa Stajuda…
  Przeczytaj więcej >>

Tytuł projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.
 
Beneficjent: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 
Partnerzy:
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Jednostki budżetowe Partnera zaangażowane w Projekt:
 
WELSKI PARK KRAJOBRAZOWY
PARK KRAJOBRAZOWY WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ
PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY ROMINCKIEJ
MAZURSKI PARK KRAJOBRAZOWY
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POJEZIERZA IŁAWSKIEGO I WZGÓRZ DYLEWSKICH 
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Jednostki budżetowe Partnera zaangażowane w Projekt:
Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
 
Projekt współfinansowany ze środków V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 
Typ projektu: Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczaniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów
 
Czas realizacji 2012-2014
Wartość projektu 2 808 561 PLN
Dofinansowanie UE 2 387 276,85 PLN
Dofinansowanie NFOŚiGW 421 284,15 PLN
 
Cel projektu: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach chronionych w północno-wschodniej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000 przed nadmierną presja turystyczną, poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej, w tym:
ochrona miejsc gniazdowania i największych żerowisk ptaków poprzez udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo dla turystów na ścieżkach przyrodniczych i punktach widokowych;
zabezpieczanie siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt przed negatywnym wpływem turystyki poprzez lokalizowanie małej infrastruktury na obrzeżach obszarów cennych przyrodniczo oraz skierowanie ruchu turystycznego na ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne.
 
Opis
Obszar realizacji projektu obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary województwa warmińsko-mazurskiego oraz częściowo kujawsko-pomorskiego i pomorskiego położone w granicach ośmiu parków krajobrazowych. Powstała w wyniku realizacji projektu mała infrastruktura uporządkuje ruch turystyczny w sposób umożliwiający pogodzenie wymagań ochrony przyrody z oczekiwaniami turystyki przyrodniczej. Skanalizowanie ruchu turystycznego do udostępnionych i zabezpieczonych tras i obiektów zapewni ochronę najcenniejszych i najbardziej zagrożonych siedlisk i gatunków, które są przedmiotem ochrony w ramach obszarów Natura 2000 m.in. bąka, bielika, błotniaka stawowego, zimorodka, łabędzia niemego, dzięcioła czarnego, wilka, skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela, torfowisk wysokich, torfowisk przejściowych i trzęsawisk, grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego. W ramach projektu planuje się m.in. odnowienie i budowę ścieżek wyposażonych w czytelne oznakowanie, miejsca wypoczynku oraz tablice edukacyjne, wieże i czatownie umożliwiające obserwowanie rzadkich gatunków ptaków, budowę pomostów. W rozwiązaniach projektowych obiektów i urządzeń turystycznych planuje się wykorzystywanie materiałów pochodzenia naturalnego i przyjaznych środowisku. 
Rezultaty: Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej osób odwiedzających tereny cenne przyrodniczo poprzez zapoznanie z walorami przyrodniczymi i zasadami ich udostępniania. Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania i przywrócenia właściwego stanu siedlisk oraz poprawy warunków bytowania gatunków na terenach parków krajobrazowych Warmii i Mazur, wzmacniając jednocześnie walory turystyczno-rekreacyjne tych obszarów.