• Informacja o wyborze oferty do pełnienia funkcji koordynatora projektu

  15 styczeń 2015 Aleksandra Kiełczewska
  W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko koordynatora projektu pn.:„Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” wybrano ofertę Pani Agnieszki Kombel. Informacja o wyborze oferty
  Przeczytaj więcej >>
 • Informacja o wyborze oferty do pełnienia funkcji asystenta projektu

  15 styczeń 2015 Aleksandra Kiełczewska
  W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko asystenta koordynatora projektu pn.:„Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” wybrano ofertę Pani Marzeny Burzych. Informacja o wyborze oferty
  Przeczytaj więcej >>
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.01.2015r.

  12 styczeń 2015 Aleksandra Kiełczewska
  Przedmiotem zamówienia była usługa "Prowadzenie rachunkowości i obsługa ksiegowa projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” wspólfinansowanego w ramach POIŚ zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 30.12.2014r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Przeczytaj więcej >>
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu

  05 styczeń 2015 Aleksandra Kiełczewska
  W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ogłasza nabór na stanowiska koordynatora projektu. Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu
  Przeczytaj więcej >>
 • Zapraszamy do składania ofert 31.12.2014r.

  31 grudzień 2014 Aleksandra Kiełczewska
  W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza do składania ofert na: prowadzenie rachunkowości i obsługę księgową, w celu dokończenia i rozliczenia projektu…
  Przeczytaj więcej >>
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu i asystenta koordynatora projektu

  12 grudzień 2014 Aleksandra Kiełczewska
  W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ogłasza nabór na stanowiska koordynatora projektu i asystenta koordynatora projektu, w celu dokończenia i rozliczenia…
  Przeczytaj więcej >>
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  08 kwiecień 2014 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że wybrano ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmiii Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, który jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach V osi priorytetowej POIiŚ. Informacja…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zapraszamy do składania ofert 03.04.2014

  03 kwiecień 2014 Aleksandra Kiełczewska
  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków UE. Oferty należy przesyłać do 7 kwietnia 2014 r. (poniedziałek). Zapytanie ofertowe
  Przeczytaj więcej >>
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.10.2013

  03 październik 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro na usługę: Ewaluacja efektów realizacji projektu Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę. Załącznik:…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zapraszamy do składania ofert 24.09.2013

  24 wrzesień 2013 Aleksandra Kiełczewska
  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na „Ewaluację efektów realizacji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków UE” Oferty należy przesyłać do 30 września 2013 r. (poniedziałek), do godz. 12.00 na adres e- mail: m.burzych@jeziora.com.pl lub dostarczyć do siedziby Fundacji. Zapytanie ofertowe…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 26.08.2013

  26 sierpień 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu:” Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” (numer ogłoszenia 309688 z dnia 01.08.2013) wybrano ofertę w części 1,2,3 i 4. Załączniki: Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1 Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 2 Zawiadomienie o wyborze…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zawiadomienie o wyborze oferty w części 4

  09 sierpień 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" z dnia 18 lipca 2013r., wybrano ofertę w części 4.
  Przeczytaj więcej >>
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 06.08.2013 cześć 2

  06 sierpień 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" z dnia 18 lipca 2013r., wybrano ofertę w części 2. Załączniki: Zawiadomienie o wyborze oferty w części 2
  Przeczytaj więcej >>
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 06.08.2013

  06 sierpień 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" z dnia 18 lipca 2013r., wybrano ofertę w części 1. Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
  Przeczytaj więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu 01.08.2013

  01 sierpień 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2013-08-01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-08-01 (numer ogłoszenia 309688). Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 -…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2013

  29 lipiec 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów", wybrano ofertę w części 3. Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty część 3
  Przeczytaj więcej >>
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 26.07.2013

  26 lipiec 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia, że w procedurze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu:"Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów", wybrano ofertę w części 1. Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty cz 1.
  Przeczytaj więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu 18.07.2013

  18 lipiec 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, z których niektóre zakończone będą pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem wodno - prawnym. Przez dokumentację projektową należy…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 05.07.2013

  05 lipiec 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawiadamia o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów", w części 2, 3, 6 i 7. Załączniki: Unieważnienie części 2 Unieważnienie części 3 Unieważnienie części 6 Unieważnienie części 7
  Przeczytaj więcej >>
 • Ogłoszenie o przetargu 26.06.2013

  26 czerwiec 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanych w ramach projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części, z których w 5 zakończone będzie pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem wodno - prawnym. W częściach (1, 2, 4, 5 i 7) kończących się…
  Przeczytaj więcej >>
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych 14.05.2013

  14 maj 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich informuje, że w ramach procedury rozeznania rynku na „dostawę materiałów biurowych dla zespołu projektowego w ramach realizacji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, wybrana została oferta nr 5. Załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartosci nieprzekraczającej 14.000…
  Przeczytaj więcej >>
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.05.2013

  10 maj 2013 Aleksandra Kiełczewska
  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro na usługę „Opracowanie dokumentacji przetargowych dla działań inwestycyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” współfinansowanego ze środków Unii…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zaproszenie do składania ofert 06.05.2013

  06 maj 2013 Aleksandra Kiełczewska
  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na: dostawę materiałów biurowych dla zespołu projektowego w ramach realizacji projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, który jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach V osi priorytetowej POIiŚ oraz NFOŚiGW. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 13 maja 2013…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zaproszenie do składania ofert 17.04.2012

  17 kwiecień 2013 Aleksandra Kiełczewska
  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert naWsparcie merytoryczne w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych, przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia postępowań w ramach projektu POIS.05.01.00-00-430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków UE” Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 24…
  Przeczytaj więcej >>
 • Zaproszenie do składania ofert 18.12.2012

  18 grudzień 2012 Aleksandra Kiełczewska
  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na „Prowadzenie rachunkowości i obsługę księgową projektu POIŚ.05.01.00-00.430/12: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie Parków Krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ.” Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 31 grudnia 2012 r. (poniedziałek), do godz. 11.00 na adres e-mail:
  Przeczytaj więcej >>